Sự khác nhau giữa quản trị kinh doanh và marketing

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Quản trị kinh doanhmarketing có gì khác biệt? Đây cũng là câu hỏi khá phổ biến của những ai đang tìm hiểu ngành quản trị kinh doanh. So sánh quản trị kinh doanh và quản trị marketing

quan tri kinh doanh vs marketing

Quản trị kinh doanh và Marketing có giống nhau không?

Thật ra, Quản trị kinh doanh và Marketing cũng có điểm giống nhau bởi vì khi học quản trị cũng có học marketing và marketing cũng là một phần trong quản trị kinh doanh. Học Quản trị kinh doanh có thể làm Marketing và ngược lại.

Khác nhau: Ngành Quản trị Kinh doanh trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và lý thuyết quản trị hiện đại để quản lý doanh nghiệp toàn diện, có khả năng định hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời điểm – giai đoạn thích hợp.

Còn học ngành Marketing cung cấp các kiến thức nền tảng về Marketing và các kỹ năng chuyên môn cần thiết để vận dụng linh hoạt và sáng tạo vào một hoạt động marketing cụ thể ở cấp độ lập chiến lược marketing cũng như thực thi một hoạt động marketing tại các tổ chức.

Marketing là một trong những chuyên ngành của ngành quản trị kinh doanh: Tham khảo thêm để biết: các chuyên ngành khác của quản trị kinh doanh

Các từ khóa liên quan

  • nên học marketing hay quản trị kinh doanh
  • có nên học marketing không
  • ngành quản trị marketing thi khối nào
  • quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing
  • quản trị kinh doanh và marketing có giống nhau không
  • so sánh quản trị kinh doanh và quản trị marketing
  • học marketing có khó không
  • quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin

Facebook comments