Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 TP.HCM

Giảm giá cho các sản phẩm sau

 Điểm chuẩn Trường Bùi Thị Xuân lần lượt là 36.75 - 37.75 - 38.5 (theo thứ tự ba nguyện vọng 1, 2, 3), điểm chuẩn Trường Gia Định: 38.75 -  39.75 - 40, điểm chuẩn Trường Nguyễn Thị Minh Khai: 38 - 39 - 39.5...

Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm học 2018-2019 - Ảnh 2.

Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm học 2018-2019 - Ảnh 3.

Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm học 2018-2019 - Ảnh 4.

Facebook comments