Điện công nghiệp và điện tử công nghiệp khác nhau như thế nào

Giảm giá cho các sản phẩm sau

So sánh giữa điện công nghiệp và điện tử công nghiệp

Ngành điện tử công nghiệp là một chuyên ngành nhỏ của ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, đây là ngành học khá thú vị với sự kết hợp giữa điện tử dân dụng và điện tử máy tính nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về các thiết bị điện tử, cấu trúc máy tính, cài đặt và quản trị mạng.