https

Google Chrome sẽ không hiển thị Bảo mật với các website sử dụng HTTPS

Google đang thay đổi cách hiển thị thông báo HTTPS trong giao diện người dùng trên Chrome, bắt đầu từ tháng 9 tới đây với phiên bản Chrome 69. Những website sử dụng HTTPS sẽ không còn dòng chữ Bảo mật – Secure ở bên cạnh trên trên thanh địa chỉ như hiện nay nữa.