Kĩ thuật môi trường

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Ngành Kĩ thuật môi trường: Nhân lực cuộc sống xanh

Ngành Kĩ thuật môi trường trang bị cho người học kiến thức rộng về kĩ thuật môi trường, chú trọng đào tạo thực hành trong các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kĩ thuật môi trường, xử lí nước, chất thải rắn, khí thải, nước thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công – nông nghiệp