Bitcoin là gì? - Cách giải thích đơn giản nhất

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Tiền điện tử, blockchain, bitcoin...là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin đơn giản nhất ai cũng có thể hiểu

Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán.

Bitcoin - infographic - giải thích về bitcoin đơn giản nhất ai cũng có thể hiểu

Facebook comments