Microsoft miễn phí máy ảo Windows 10

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Microsoft đang miễn phí máy ảo trên đó có Windows 10 Enterprise, Visual Studio 2017 và nhiều tiện ích khác để quảng bá cho việc phát triển các ứng dụng Universal Windows Platform. Lưu ý là máy ảo này sẽ hết hạn vào 15/11/2018.

Khi tải môi trường phát triển, bạn sẽ cần chọn giữa VMware, VirtualBox, Hyper-V hoặc Parallels, phụ thuộc vào phần mềm máy ảo bạn dùng. Mỗi máy ảo sẽ nặng từ 17-20GB và có mọi thứ bạn cần để phát triển các ứng dụng UWP. Trong này gồm có:

  • Windows 10 Fall Creators Update Enterprise Evaluation (Build 201710)
  • Visual Studio 2017 (Build 15.4) có sẵn workflow UWP, C++ và Azure.
  • Windows SDK và các công cụ (Build 16299.15, cài như một phần của VS UWP workflow).
  • Các mẫu Windows UWP (mới nhất).
  • Windows Subsystem cho Linux.
  • Chế độ Developer, Bash trên Ubuntu trên Windows.

Link tải: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/virtual-machines

Học cách phát triển ứng dụng UWP

Trên trang tải VM còn có nhiều sample, hướng dẫn, tài liệu cho những ai muốn học cách phát triển ứng dụng trên Windows 10. Trừ khi bạn đã mua bản quyền của VMware, Parallels hoặc đang dùng Windows 10 Professional, nếu không hãy dùng VirtualBox và máy ảo tương ứng. Bởi VirtualBox miễn phí và hỗ trợ snapshot để lưu trạng thái máy chủ và khôi phục khi cần.

Thiết lập mặc định VirtualBox

Khi cài qua VirtualBox, bạn cần nhập ứng dụng (appliance) và khi được hỏi tập tin OVA, hãy trỏ tới tập tin bạn đã tải hoặc đã trích xuất. Chỉ dùng thiết lập mặc định như trên với RAM thêm nếu có thừa rồi click vào nút Import. Sau đó bạn có thể bắt đầu học phát triển ứng dụng UWP.

Lưu ý là đến 15/11/2018, Windows 10 Enterprise sẽ hết hạn.

Nguồn: Quản trị mạng

Facebook comments