Google AdWords

Giảm giá cho các sản phẩm sau

So sánh tính chất của SEO và Google Adwords

Submitted by sadmin on Fri, 09/29/2017 - 03:03
Mục đích của quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo Google AdWords đều nhằm mục đích thu hút lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm Google thông qua những từ khóa tìm kiếm thông tin dịch vụ sản phẩm mà bạn cung cấp. Tuy nhiên, chúng cũng có rất nhiều tính chất khác nhau.